Indicatiesteller & Wijkverpleegkundige PGB | ZIN | Zorgorganisaties

indicatiesteller pgb

FAQ voor zorgorganisatie

Wij zijn wijkverpleegkundige niveau 6 geschoold en daarnaast voldoen wij aan alle gestelde eisen om een indicatie te kunnen stellen. Vind hier meer informatie over ons. 

ZVW/zorgverzekeringswet aanvraag wordt gedaan bij de zorgverzekeraar.

  • Zorg in Natura (ZIN zorg)
  • Persoonsgebonden Budget (PGB zorg)
  • Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg
  • Zowel een nieuwe aanvraag als herindicatie wordt door ons gedaan

 

WLZ / Wet Langdurige Zorg aanvraag wordt gedaan bij het CIZ.

 

  • Aanvraag voor particulieren (PGB)
  • Aanvraag voor thuiszorg organisaties
  • Zowel een nieuwe aanvraag als uitbreiding van het bestaande pakket wordt door ons gedaan

Eén van de stappen binnen het verpleegkundige proces is het evalueren van de zorg. Om de 6 maanden evalueren wij de zorg en stellen waar nodig het zorgplan bij.

 

Wij bieden u de mogelijkheid om de cliënten dossiers om de 3 maanden te monitoren.  

Stap 1: Na ontvangst van uw e-mail nemen wij contact met u op via e-mail of telefonisch om onze werkwijze te bespreken. Indien gewenst, plannen we een kennismakingsgesprek in.

Stap 2: Wij stellen een samenwerkingsovereenkomst met u op, waarin de afgenomen diensten en tarieven worden vermeld. Andere relevante afspraken worden ook in de overeenkomst opgenomen.


Stap 3: Na ontvangst van de ondertekende samenwerkingsovereenkomst, plannen we een telefonisch vervolggesprek.
Daarnaast hebben wij onze werkwijze uitgewerkt in een document. Op deze manier weet u wat er van u verwacht wordt en wat u van ons kunt verwachten.

Het is niet noodzakelijk om een eigen ECD te hebben. Indien uw organisatie (nog) niet beschikt over een eigen ECD, dan zullen wij het zorgplan in onze eigen ECD maken. Wij beschikken over een eigen NEDAP/ONS account.

Indien uw organisatie beschikt over een eigen ECD, zullen wij het zorgplan in uw ECD maken.

Ons tarief komt overeen met het jaarlijks door NZA berekende NZA-tarief (100%), waarbij een groot deel door de zorgverzekering wordt vergoed. Niet-vergoede kosten variëren per zorgverzekering en polis, dus raadpleeg  de zorgverzekeraar van de cliënt om u te informeren naar de hoogte van de vergoeding.

Neem contact met ons op voor verdere informatie. 

Het streven is om binnen 5 werkdagen op huisbezoek te komen. Het huisbezoek vindt plaats binnen de termijn welke de zorgverzekeraar stelt. Houd hiermee wel rekening dat u als zorgorganisatie verantwoordelijk bent voor het bijtijds aanmelden van de zorgvraag.

Wij leveren binnen 10 werkdagen de indicatie aan. In de praktijk vaak nog eerder.

Wij staan alle ingeschreven bij Vektis en in het bezit van een AGB code.

Daarnaast zijn wij aangesloten bij KIWA en een geschillen commissie.

Ook volgen wij frequent (diverse) cursussen om onze deskundigheid op peil te houden.