Indicatiesteller & Wijkverpleegkundige PGB | ZIN | Zorgorganisaties

indicatiesteller pgb

FAQ voor cliënten

Wij zijn wijkverpleegkundige niveau 6 geschoold en daarnaast voldoen wij aan alle gestelde eisen om een indicatie te kunnen stellen. Vind hier meer informatie over ons. 

Indien u uw PGB indicatie door ons wilt indiceren, kunt u contact met ons opnemen. Of het aanmeldingsformulier invullen, op deze manier hebben wij al uw gegevens.

 

Ja, wij kunnen u ook helpen bij het aanvragen van een WLZ indicatie. Deze kunt u dan zelf omzetten naar een PGB.

Houd u er rekening mee dat deze kosten niet worden vergoed door de zorgverzekering.

Indien u de indicatie bij ons aanvraagt, komen wij binnen 10 werkdagen bij u op huisbezoek. Wij zorgen ervoor dat uw indicatie binnen 5 tot 10 werkdagen klaar is.

Afhankelijk van uw zorgverzekeraar kan het 3 tot 4 maanden duren voordat uw PGB indicatie is verwerkt en toegekend. Wij raden aan om uw herindicatie ruim 3 tot 4 maanden van te voren in te dien. Dit zodat uw huidige toekenning goed overloopt in uw nieuwe toekenning. 

Voor een vlotte afhandeling van de indicatiestelling vragen wij om de volgende documenten:

  • Episodelijst (hierop staan uw medische gegevens vermeld)
  • Medicatielijst
  • Eventuele verslagen van fysio- en ergotherapeut

Indien u in Rotterdam, Schiedam en in de Drechtsteden woont declareren wij rechtstreeks bij de zorgverzekering. Woont u in de andere stad, dan betaalt u de indicatie aan ons en declareert u onze factuur bij de zorgverzekering. Afhankelijk van uw zorgverzekering wordt 70 – 100% hiervan vergoed.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

In het PGB-reglement van uw zorgverzekeraar staat vermeld aan welke voorwaarden u moet voldoende om in aanmerking te komen voor een PGB.

De verzekering beoordeeld:

  • Uw indicatie mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
  • Heeft u een kortdurende zorgvraag, minder dan 1 jaar, dan kom u niet in aanmerking voor een pgb in de Zvw.
  • U moet in staat zijn om zelf – of met hulp van een ander – de administratie bij te houden en uw pgb te beheren.
  • U moet in staat zijn zelf – of met hulp van een ander – goede zorg te regelen.
  • U moet in staat zijn om zelf – of met hulp van een ander – uw zorgverleners aan te sturen.
  • Ook moet u kunnen vertellen waarom u de keuze voor een PGB hebt gemaakt.

Bron: persaldo.nl

Er zijn uiteenlopende redenen dat een client een PGB indicatie aanvraagt. Redenen als eigen regie, autonomie en niet afhankelijk zijn van een thuiszorgorganisatie horen wij vaak.

Bent u benieuwd waarom onze cliënten kiezen voor een PGB indicatie?


Lees hier een interview van Dhr. Mastenbroek en familie Degmez.  

PGB, WLZ, en ZVW zijn afkortingen die betrekking hebben op verschillende regelingen in de Nederlandse zorg. PGB is een budget waarmee mensen zelf zorg kunnen inkopen.

Indien wij het eerste contact met u leggen, stellen wij u enkele vragen. Op deze manier filteren wij of u inderdaad in aanmerking komt voor een ZVW indicatie. Indien dit niet het geval is, leggen wij u uit waar u wel aanspraak op heeft.

Om het voor u duidelijker te maken welke zorg in welke regeling valt laten wij u graag dit overzicht zien:

Bron: zorgwijzer.nl

Indien u zorg krijgt van bv een thuiszorgorganisatie wordt dit Zorg in Natura genoemd (ZIN zorg). Dit is bijvoorbeeld wanneer de thuiszorg wondzorg levert. Naast de ZIN zorg kunt u ook een PGB aanvragen.

Hierbij is het belangrijk dat wij weten hoeveel uur u thuiszorg krijgt. Dit moeten wij namelijk  opnemen in ons zorgplan.  Het makkelijkste is om een kopie op te vragen van het zorgplan bij uw thuiszorg welke de ZIN zorg levert.

Normaliter wordt een PGB-indicatie voor 1 jaar toegekend (in sommige gevallen 2 jaar). De eerste indicatiestelling die wordt aangevraagd door ons, zal door ons voor 1 jaar worden aangevraagd. Indien wij de herindicatie voor u aanvragen kan het zijn dat wij de indicatie voor langere tijd aanvragen.

We plannen wij dan samen met u een evaluatie moment in.

PGB cliënten hebben een chronische ziekte en derhalve een langdurige vaak pertinente zorgvraag. Dit wil niet zeggen dat de zorgvraag stabiel is en blijft.

Bij een PGB indicatie wordt de zorg vaak gegeven door informele zorgverleners. Om ervoor te zorgen dat u de beste zorg ontvangt die mogelijk is, evalueren wij samen met u jaarlijks de zorg. Op deze manier behoudt u de indicatie die bij u zorgbehoefte past.

Geen zorgen, het is normaal dat de zorgverzekering vragen stelt, zowel aan u als aan de indicerend wijkverpleegkundige. Geen zorgen hierover.

Het kan voorkomen dat uw verzekering de PGB indicatie aanvraag afwijst. Vaak is de reden dat u niet valt binnen de voorwaardes van het PGB reglement of dat uw verzekering nog aanvullende verslagen mist. Denk aan een ergo- of fysioverslag.

Bij ons worden 96% van de door ons gestelde indicaties goedgekeurd bij een eerste aanvraag.